L’hort com a teràpia per a malalts mentals

Quinze parcel·les de la xarxa d'horts urbans que hi ha a Barcelona estan destinades a entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió social. És el cas de la llar residència AREP, que aquest any ha plantat un hort urbà que cuiden els residents. Les concessions a aquestes entitats són d'un any, però l'Ajuntament té previst revisar aquesta durada, perquè la continuïtat és molt important en aquest tipus de teràpies. El problema és que hi ha una llista d'espera llarga d'associacions interessades a obtenir una parcel·la.