L’Escola Congrés – Indians es traslladarà a l’Escola Rosa dels Vents, a la Sagrera

L'Escola Congrés - Indians fa quatre anys que està en barracons en un espai provisional. El creixement dels grups d'alumnes ha fet que les instal·lacions actuals hagin quedat petites. Per això, el proper curs el centre es traslladarà a l'edifici de l'Escola Rosa dels Vents, que tancarà al juny. El futur edifici és a la Sagrera i s'hi faran petites reformes per adaptar-lo a la necessitats del projecte pedagògic del centre.