L’Ajuntament prohibeix circular en segway per tot el front marítim de Ciutat Vella

L'Ajuntament ha prohibit, provisionalment, la circulació de segways en tot el tram marítim del districte de Ciutat Vella. Aquest estiu ja no hi poden circular, en espera que es desenvolupi i aprovi una ordenació municipal més àmplia que reguli la presència als carrers d'aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) i de més de dues rodes.

L'objectiu del govern municipal és garantir que aquests mesos de més afluència turística es descongestiona la zona del front marítim, a Ciutat Vella, on actualment hi ha una forta presència d'aquest tipus de vehicles i, per tant, més ocupació de l'espai públic i més pressió sobre veïns i vianants.  Per fer-ho, s'estan modificant els permisos de circulació d'aquests patinets elèctrics d'autobalanceig, que ja no estaran autoritzats a circular per aquest passeig.

També s'ha previst augmentar els controls sobre els vehicles de mobilitat personal, com patinets, que no estiguin homologats, i fer una campanya informativa sobre les sancions que es poden imposar als usuaris d'aquests vehicles que no compleixin la normativa municipal.

En tots els casos, són mesures provisionals mentre no es consensua i aprovar una ordenació més àmplia d'aquests vehicles a tota la ciutat.

Els comerciants del sector no reben la prohibició amb bons ulls, i proposen que s'adoptin mesures diferents com la instal·lació de limitadors de velocitat als patinets.

Experiència pionera

A més llarg termini, l'Ajuntament ja ha engegat un procés de debat i consulta amb tots els agents implicats per començar a treballar en una proposta d'ordenació de la ciutat. Per ara, el govern municipal ja s'ha reunit amb tots els grups polítics municipals i les entitats vinculades al sector i han creat una taula de treball.

Entre les primeres taques, han elaborat una classificació dels VMP i cicles de més de dues rodes a partir de criteris com les dimensions, la velocitat, la capacitat que tenen, el radi de gir o la frenada. Aquest ha de ser el punt de partida per definir la futura normativa. Es tracta d'una experiència pionera que no té precedents.

Una de les primeres mesures que es van adoptar va ser limitar l'accés d'aquests vehicles a Ciutat Vella, segons ha explicat la regidora del districte, Gala Pin, a Twitter. Alguns usuaris, però, li recriminen que no s'està respectant la norma.