La Vila de Gràcia té una cinquantena de comerços respectuosos amb el medi ambient

La Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable ha elaborat, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, una guia de consum responsable a la Vila de Gràcia. Aquest document vol potenciar i donar a conèixer les iniciatives comercials que tenen en compte el medi ambient. Per això, la guia inclou un plànol amb les botigues que segueixen unes premisses bàsiques en l'activitat que duen a terme: venen productes ecològics, de proximitat i a granel.

En un primer estudi de la Vila de Gràcia s'han trobat 52 comerços en aquesta línia. La guia també recull un seguit de bones pràctiques per fer un consum sense generar residus i respectuós amb el medi ambient. De moment, la guia només està en format digital i el mapa segueix obert per anar ampliant les botigues que s'hi inclouen.