La pols sahariana podria activar un preavís per contaminació

La situació anticiclònica dels últims dies i l’entrada de pols en suspensió fan pujar els nivells de PM10

Els valors N02 (diòxid de nitrogen) i de PM10 (partícules en suspensió), dos dels contaminants més crítics, s'estan acostant perillosament als límits establerts perquè s'activi un preavís per contaminació atmosfèrica. Aquest dimecres, a l'Eixample el nivell de diòxid de nitrogen va arribar als 159 µg/m³ quan el límit establert per la Unió Europea és de 160 µg/m³.

Les condicions metereològiques estan jugant una mala passada a la contaminació de Barcelona, que ja de per si registra valors força elevats. Des de fa dies hi ha una situació anticiclònica, amb poc vent i sense pluja, que no ajuda a netejar l'atmosfera de la ciutat, ni a dissipar els contaminants més nocius per la salut, l'NO2 i les PM10. A tot això, s'hi suma ara l'entrada de pols en suspensió provinent del Sàhara.
La contaminació, al límit del preavís

La situació arribarà al punt més crític entre aquest dijous i aquest divendres, quan aquestes condicions meteorològiques poden contribuir que els dos contaminants més crítics arribin als límits que fan disparar un avís preventiu per contaminació atmosfèrica. De fet, aquest dimecres l'estació que mesura els valors d'NO2 de l'estació de l'Eixample van arribar als 159 µg/m³, quan el límit establert per la Unió Europea és de 160 µg/m³. Perquè la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat emeti un avís preventiu cal que com a mínim dues estacions de la ciutat superin els límits d'NO2 o PM10 durant més d'una hora. En cas d'activar-se, s'emet una recomanació perquè els ciutadans no utilitzin el transport privat i es desplacin en transport públic. L'última vegada que es va activar un avís preventiu per contaminació atmosfèrica va ser el 28 de desembre del 2016.

Per passar d'una situació de preavís a un episodi per contaminació cal que una o més estacions registrin nivells d'NO2 superiors al límit de 200 µg/m³  o la mitjana diària de PM10 sigui superior a 80 µg/m³ també a més d’una estació de mesurament, i les previsions de les 24 hores següents no indiquin una millora. En el cas de declarar-se un episodi, l'Ajuntament posaria en marxa un paquet de mesures, entre les quals hi ha la prohibició de circular per als vehicles més contaminants.

Problemes per a la salut

Diferents estudis efectuats des del CSIC o bé el CREAL, coincideixen a apuntar que la presència de pols sahariana en l'atmosfera afecta greument la salut. D'entrada, al tractar-se d'un contaminant pesant, aquest comprimeix els gasos existents, per exemple el diòxid de nitrogen dels cotxes i la barreja de tots dos resulta més perillosa per a la salut. Fins a tal punt que es calcula que la presència de pols sahariana en l'ambient pot fer augmentar la taxa de mortalitat en un 8 per cent.