Demostren que una proteïna humana pot desencadenar el Parkinson

Nou avenç científic que podria ser determinant per aturar la progressió de la malaltia de Parkinson. La troballa, que s'ha fet amb experimentació animal, la lidera un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i obre la porta a aturar la progressió i extensió d'aquest procés neurodegeneratiu.

La malaltia de Parkinson, a part de la pèrdua de neurones, es caracteritza per la presència d'unes acumulacions anormals de proteïna agregada a l'interior de les neurones afectades. Una proteïna que, a mesura que la malaltia avança, va apareixent a diferents zones del cervell. Per primera vegada s'ha demostrat la capacitat patogènica d'aquesta proteïna.

Experimentació amb animals

El grup d'investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han extret la proteïnada agregada dels cervells de pacients morts amb la malatia de Parkinson i l'han injectat a cervells de primats i rossegadors. Els científics han comprovat que al cap d'uns mesos, aquests animals començaven a desenvolupar les caraterístiques típiques de la malaltia, com són la pérdua d'un tipus concret de neurones i l'extensió dels cúmuls de proteïna a diverses zones del cervell. Uns resultats que indiquen que aquesta proteïna agregada té la capacitat d'iniciar i estendre el procés patològic de la malaltia de Parkinson.

Més aprop per aturar el procés degeneratiu

El repte que se'ls presenta ara als científics és trobar els tractaments que disminueixin la quantitat d'aquest agregats de proteïna o bé que impedeixin que la proteïna passi d'una cèl·lula a l'altra. D'aquesta manera es podria aturar la progressió de la malaltia. Els científics no s'aventuren a dir quant temps passarà fins que se'n puguin beneficiar els pacients si bé creuen que l'avenç és determinant per lluitar contra aquesta malaltia. El Parkinson és actualment la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l'Alzheimer.