Instruments musicals de la Mediterrània al Museu Marítim

La mostra, en què s’exposen 82 instruments de diferents èpoques i cultures, relaciona la cultura marítima amb la transmissió de la cultura musical

"A la vora de la mar. Instruments musicals de la Mediterrània" és el títol de la mostra inaugurada al Museu Marítim de Barcelona. S’hi exposen 82 instruments, a més de fotografies i peces del museu lligades a la cultura mediterrània.

La Mediterrània ha traçat camins per on s’ha transmès coneixement, també musical. La mostra del Museu Marítim es nodreix de fotografies i de 82 instruments de diverses èpoques i procedències per establir interrelacions. S’estructura en tres famílies: de percussió, de corda i de vent. S'evidencia que en cadascuna d’aquestes famílies hi ha instruments similars a diverses ribes del Mediterrani.

La majoria d’instruments han estat cedits per una col·lecció privada de més de 4.000 del País Basc. La mostra, comissariada pel musicòleg Oriol Rossinyol, es complementa amb un cicle de diàlegs que estableixen relacions entre instruments musicals i món marítim.