La regularització al país aglutina la majoria de consultes dels estrangers a CCOO

Ho indica la memòria del Centre d’informació per a Treballadors Estrangers del primer semestre del 2017

Un 67,5 % del les consultes que rep Comissions Obreres al CITE estan relacionades amb la dificultat per accedir i mantenir la seva situació legal a casa nostra. Des del sindicat també es relaciona amb les conseqüències de la crisi econòmica que encara precaritzen la feina d'aquests treballadors que, en molts casos, treballen de manera irregular.

15.145 consultes són les que han fet els estrangers al CITE durant el primes semestre del 2017.  En un 60,5 % dels casos els sol·licitants eren dones i els principals països d'origen eren el Marroc (13 %), Colòmbia (7,3 %), Hondures (7 %), Bolívia (6,6 %) i Veneçuela (6,3 %), que és el país que més augmenta. Des de Comissions Obreres, però, es remarca que l'informe no representa una radiografia real de la situació de la immigració aquí perquè, normalment, les persones que acudeixen al CITE són persones amb dificultats. Tot i això les dades, segons el sindicat, marquen una tendència.

Les principals consultes fan referència a qüestions relacionades amb la dificultat per accedir i mantenir la seva situació legal. Per tant, l'arrelament social (16 %), les targetes comunitàries (15,5 %), la renovació d'autoritzacions de residència (11,4 %), les renovacions de les autoritzacions de treball (9,4 %), el reagrupament familiar (8,6 %) i l'accés a la nacionalitat espanyola( 6,6 %) sumen el 67,5 % de les preguntes. Tot plegat el sindicat ho atribueix a la crisi econòmica que ha precaritzat els llocs de treball dels estrangers i ha dificultat l'obtenció de permisos laborals i de residència. De fet, el 48,5 % dels atesos estan en situació irregular. Pel que fa a la feina, només un 45,1 % treballen i un 56,3 % ho fan de manera il·legal. I si ens fixem en els sectors en què més treballen els estrangers, destaca el servei domèstic amb un 42,1 % dels casos.

Per Comissions Obreres, és clau homogeneïtzar els drets laborals i socials de tothom per revertir la situació. Per fer-ho, apunten que cal canviar la legislació vigent perquè hi ha lleis com la reforma laboral, que diuen que "trituren" els drets dels treballadors.