Info japonès

El Japó no és el mateix segons qui el fotografiï... a l’info japonès confrontem l’òptica d’un japonès i d’una catalana.