Info amazic taixelhit

Els presentadors dels infos en amazic fan un balanç dels seus 11 anys d’activitat.