L’Ajuntament presentarà a principis d’any el mapa de preus de lloguer raonables

El preu mitjà del lloguer d'un pis a Barcelona ha crescut un 16 % en dos anys. L'Ajuntament vol conscienciar el sector immobiliari que cal aturar aquesta bombolla i, per a això, a principis d'any, presentarà l'índex de preus de lloguer a la ciutat. Serà un mapa sobre el qual es marcaran preus de lloguer raonables per zones. Alhora, el consistori demana a la Generalitat que introdueixi el concepte de "lloguer abusiu" a la nova llei d'emergència d'habitatge que està redactant.

Per tal de tenir preus de referència raonables, a princ'pis d'any —segons ha explicat a BTV el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner— el consistori presentarà una primera versió de l'índex de preus del lloguer a Barcelona. Sobre el mapa de la ciutat, es marcaran preus recomanats de lloguer per zones. L'Observatori de l'Habitatge de Barcelona elaborarà aquest índex creuant dades de diferents procèdències (del registre de fiances de contractes de lloguer de l'Incasòl, però també de les immobiliàries) i tenint en compte, per a cada cas, la localització del pis, els metres quadrats i l'estat en què es troba. L'Ajuntament vol conscienciar el sector immobiliari de la importància de tenir aquest índex com a referència per frenar la bombolla de lloguer. Per parlar-ne, ha convocat una cimera a principis d'any sobre aquest tema.

De moment, els preus de l'índex seran recomanats. Però, per posar fi realment a la bombolla, el consistori reclama capacitat sancionadora als qui estableixin preus massa alts. Per tenir-la, necessita una llei que li ho permeti. El consistori ha demanat a la Generalitat que faci algun canvi legislatiu en aquest sentit. Concretament, creu que el més ràpid seria introduir el terme de "lloguer abusiu" a la nova llei d'emergència d'habitatge que s'està redactant. D'aquesta manera l'Ajuntament podria sancionar qui fixi lloguers abusius amb relació a l'índex de preus establert.

Segons el registre de fiances de contractes de lloguer que gestiona l'Institut Català del Sòl, el preu mitjà dels lloguers a Barcelona durant el segon trimestre de 2016 era de 774 euros, un 16 % més que dos anys enrere. El preu varia molt en funció del barri: des dels 428 euros al mes de Ciutat Meridiana fins als 1.660 de Pedralbes, segons les dades del segon trimestre d'aquest any. El lloguer mitjà també queda per sota dels 500 euros mensuals a Torre Baró, la Trinitat Nova, les Roquetes i la Trinitat Vella, mentre que supera els 1.000 a Diagonal Mar, la Vila Olímpica, la Dreta de l'Eixample i tot el districte de Sarrià - Sant Gervasi llevat del Putxet i Farró. Cal tenir en compte que, a les zones més cares, també acostumen a ser més grans els pisos, amb la qual cosa les diferències de preu per metre quadrat no serien tan exagerades.

Però els barris més cars no són necessàriament aquells on més s'ha inflat la bombolla durant els darrers dos anys, sinó que el mapa canvia quan parlem d'on s'han apujat més els lloguers. Comparant els preus del segon trimestre de 2014 i de 2016, l'increment més important (+39,6 %) s'observa a Torre Baró, que passa de 320 a 447 euros de lloguer mitjà en tan sols dos anys. Un fenomen similar al de Canyelles, que ha pujat de 474 a 621 euros de mitjana (+31 %). En una altra òrbita de preus, l'increment també és molt important a Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou: de 818 a 1.116 euros (+36,5%).

A l'altre extrem, hi ha quatre barris on els preus del lloguer semblen estar baixant de forma significativa: la Font d'en Fargues (-10,7 % en dos anys) i la Marina del Prat Vermell, Vallbona i Baró de Viver. En aquests últims casos, al mapa següent no ha estat possible comparar directament les dades del segon trimestre de 2014 i de 2016, perquè no estan disponibles. La raó és que no es difonen quan el nombre de fiances dipositades en aquell període és inferior a cinc, perquè s'entén que els preus serien poc significatius. A Baró de Viver, sí que hi ha preu mitjà del primer trimestre de 2016: 142 euros, que representarien un 38,5 % menys que el del segon trimestre de 2014 (231 euros).