El Camp d’en Grassot tindrà la novena superilla del districte de Gràcia

Gràcia tindrà el 2017 una nova superilla al Camp d’en Grassot que seguirà el model de les ja implantades. El districte va ser pioner en apostar per pacificar els carrers al trànsit amb aquest sistema: des de 2006 fins ara ja hi ha sis superilles acabades i dues més en procés.

El projecte de les superilles neix amb la idea de reduir el soroll a la ciutat, disminuir la contaminació atmosfèrica i recuperar l’espai per al ciutadà. Això s'aconsegueix agrupant unes quantes illes en un sector, delimitat per carrers amb trànsit normal, dins del qual la prioritat és sempre per als vianants. A Gràcia en un inici es van projectar 24 superilles, tot i que ara s’està estudiant reduir la xifra a 17, perquè siguin espais d’estada més grans.

Ja fa 10 anys que es van implantar les primeres superilles, anomenades C2 i B1, que engloben la zona de la plaça de la Vila i els voltants del carrer de Verdi. A poc a poc s’ha anat estenent el model pel districte a través de canvis de sentit de trànsit i plataformes úniques als carrers, i s'ha aconseguit d’aquesta manera que els cotxes no accedeixin a l’interior d’aquests espais només per desplaçar-se. L’objectiu és pacificar el barri i guanyar-lo per a l’ús ciutadà. Tot això s’aconsegueix a través d’uns carrers perimetrals d’un conjunt d’illes de cases que són els que han d’absorbir el gruix del trànsit i el pas del transport públic, mentre que l’interior es pacifica.

Aquest nou model de ciutat ha estat ideat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, que va rebre el Premi Iniciativa BMW 2011 per aquest projecte urbanístic. Amb el temps aquesta idea s’ha exportat a altres barris i ciutats. Vitòria, el Ferrol, la Corunya, Viladecans, el Prat de Llobregat o districtes com el 22@ ja s’han adaptat a les superilles. Ara, fins i tot hi ha interès internacional i ja hi ha hagut contactes amb l’Índia per implantar-les a la ciutat de Bombai.