La degradació del fons marí empitjora per la manca d’inversió

Segons la Fundació Mar, l'estat dels litorals català i balear s'està degradant de manera generalitzada. Aquesta entitat, que fa cada any un seguiment del fons marí, reclama més inversió local per conservar-lo. De tot el litorial català, el medi marí del Prat del Llobregat és el que es troba pitjor conservat.

El 80% de les àrees marines protegides de la Mediterrània no tenen pressupost específic per a la conservació, segons denuncia Fundació Mar, que alerta dels efectes negatius de la crisi també al  medi natural. L’ONG ha presentat els resultats de l'Informe Silmar corresponent a 2011 sobre l'estat ecològic del medi marí del litoral català i balear, que posa de manifest com el context econòmic actual repercuteix també en la conservació del medi.

El text també alerta que des de les 19 estacions de control que té la fundació s'ha apreciat un lleuger descens de la  qualitat del fons marí en els punts estudiats, en part a causa d'una reducció de les ajudes de les administracions als programes de conservació. L’estació ubicada al Prat del Llobregat repeteix suspens respecte a l'any passat, fruit de les conseqüències encara visibles de les obres d'ampliació del port de Barcelona.

Entre les amenaces, la Fundació Mar destaca que la contaminació, el canvi climàtic, la presència d'espècies invasores o la sobreexplotació pesquera, així com el fondeig d'embarcacions recreatives que amb les  seves àncores, denuncien, destrueixen el fons marí.