Per utilitzar el CAPTCHA, necessiteu l'extensió Really Simple CAPTCHA instal·lada.

espai de transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, betevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública enviant un correu electrònic a la següent adreça: transparencia@beteve.cat

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!