Poca afectació a les escoles bressol de la ciutat pels casos d’enterovirus

La preocupació pels casos d'enterovirus amb complicacions neurològiques creix entre els grups de pares. Les escoles bressol, de moment, no han rebut cap indicació per part de la Generalitat i es mantenen en espera de rebre algun tipus de protocol d'actuació. Mentre, els centres asseguren que mantenen les condicions higièniques habituals.