L’Escola Pegaso rebrà la Medalla d’Honor de Barcelona

El centre educatiu és fruit de la lluita veïnal de la dècada dels 70

L'Ajuntament concedirà la Medalla d'Honor de Barcelona a l'Escola Pegaso per les seves quatre dècades d'innovació pedagògica. El centre educatiu és un dels referents a Sant Andreu i la Sagrera, no només pel seu model educatiu, sinó també per ser fruit d'una històrica reivindicació veïnal.

Per les aules de l'Escola Pegaso han passat milers de veïns de Sant Andreu i de la Sagrera. Infants, ara ja adults, que no haurien pogut estudiar en aquest centre si les seves famílies no s'haguessin posat en peu de guerra en la dècada dels 70. Sota el clam d'una escola pública i de qualitat, la massa social va prendre el carrer per tal d'aixecar l'edifici en els terrenys que ocupava la fàbrica de camions Pegaso.

Ara, 40 anys després, el districte ha proposat concedir-los la Medalla d'Honor de Barcelona. Des del centre educatiu, a la seva directora, Montserrat Jané, li agrada creure que aquest reconeixement ve donat per "aquesta obertura al barri, a aquest voler ser, a aquesta escola en lluita, a aquesta lluita permanent per ser i estar al barri i fer conèixer el país i la ciutat als alumnes". En aquest sentit, cal posar de relleu que des del primer dia el centre educatiu va apostar per la immersió lingüística.

Escola innovadora

De fet, el programa s'ha anat innovant amb les noves metodologies que han anat sorgint curs rere curs. Tal com assenyala la secretària del col·legi, Elisabet Botés, "aquesta sempre ha estat una escola que ha anat molt al dia, sempre s'ha animat a fer projectes, noves tecnologies, sempre ha estat amb la inclusió..."; aspectes que si bé fins ara s'han treballat des del vessant més tradicional, ara ja es comencen a incorporar en un model "en què la mirada se centra més en l'alumne".

Per últim, cal destacar que aquest caràcter integrador, més enllà de desenvolupar-se en el dia a dia, també es duu a terme fora d'horari lectiu. El motiu? En aquests 40 anys, l'Escola Pegaso no ha deixat de ser un dels referents de la xarxa associativa de Sant Andreu i de la Sagrera.