L’emissió de contaminants a Catalunya s’estanca tot i la recuperació econòmica

L’informe anual de la Fundació Empresa i Clima relatiu al 2015 ressalta que la mitjana per càpita s’està mantenint en un context d’augment de l’activitat productiva

L'emissió de contaminants es manté estable a Catalunya tot i l'augment del PIB registrat des del 2014. És una de les conclusions de l'informe anual que elabora la Fundació Empresa i Clima, que assegura que a poc a poc les administracions "estan fent els deures". El model de generació d'energia, però, segueix depenent massa del carbó i de la generació elèctrica de cicle combinat, que generen més emissions que les renovables.

La Fundació Empresa i Clima ha fet públic aquest dimecres el seu Informe de situació de les emissions de CO2 amb les dades de l'any 2015. El document conclou que la mitjana d'emissions per persona s'estabilitza a Catalunya, lleugerament per sota de la mitjana espanyola i europea. De la xifra se'n desprèn que repunten les emissions subjectes a la Directiva europea 13/20 en un 6,6 %. En canvi, es redueix la contaminació difusa, més lligada a l'activitat de les empreses i a les polítiques públiques. L'aviació se situa com un dels sectors que més han contribuït a la reducció d'emissions, en part per la fusió de companyies i l'optimització de rutes aèries i freqüències de vols. En canvi, la generació elèctrica de cicle combinat apareix com un dels sectors on més han augmentat les emissions respecte a l'any 2014, amb un 29,3 %.

El cas d'Espanya difereix lleugerament del català, per la importància de la generació elèctrica de carbó en el global d'energia consumida. Els anys de meteorologia adversa, amb poques pluges i vent, redueixen la generació hidroelèctrica i eòlica i fan necessari més carbó, cosa que fa augmentar-ne les emissions. El coordinador de l'informe, Arturo de las Heras, ha qualificat aquesta tendència com de "dents de serra". Un n'exemple n'és l'evolució del 2015, amb un creixement del 7,6 %, en comparació amb el 2016, quan les emissions es podrien reduir en un 9 %, segons les dades provisionals del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. L'any 2017 és preveu escàs pel que fa a energies renovables i, per tant, les emissions de l'estat podrien tornar a repuntar.

El responsable de l'informe ha apuntat que les emissions al món s'han "moderat significativament" i que l'any vinent podria donar-se el "punt d'inflexió" a partir del qual les emissions globals generades comencin a reduir-se.