Els veïns denuncien que s’han paralitzat les expropiacions al carrer de Burgos

Han presentat un contenciós administratiu perquè es desencalli el projecte

Per tirar endavant la tercera fase de les obres de cobriment de les vies de Sants, l'Ajuntament ha d'expropiar i reallotjar més de 40 famílies del carrer de Burgos. Els veïns denuncien que el districte ha paralitzat el procés i, de moment, només actuarà en una de les quatre peces afectades urbanísticament. L'Ajuntament ho nega i diu que tot continua segons el pla previst inicialment.

Els veïns del carrer de Burgos fa temps que veuen com els seus habitatges es van degradant dia a dia. Tot i això, són pocs els que s'atreveixen a invertir per millorar les condicions en què es troben les cases. Estan afectats per la tercera fase de les obres de cobriment i urbanització de les vies de Sants i, per poder tirar-la endavant, l'Ajuntament els hauria d'expropiar i reallotjar.

Fa anys que esperen deixar els habitatges, però segons denuncien, hauran d'esperar una mica més perquè el consistori ha paralitzat el procés d'expropiació i reallotjament.

Contenciós administratiu contra la divisió en quatre fases

El districte però desmenteix aquesta informació i el gerent, Francesc Jiménez, assegura: "No s'ha paralitzat. El que s'ha fet és aprovar una de les quatre peces afectades urbanísticament. És la que té menys veïns afectats i ens permetrà alliberar espai per construir els habitatges per reallotjar la resta de famílies."

L'Associació de Veïns de Badal, Brasil i la Bordeta afirma que el Pla General Metropolità considera el carrer de Burgos com una única unitat urbanística i per tant no és possible dividir la via en quatre peces. Per evitar que l'Ajuntament tiri endavant el seus plans ja han presentat un contenciós administratiu.