L’Ajuntament posa en marxa una nova fornada de carrils bici

L'Ajuntament ha iniciat aquest dilluns un seguit d'actuacions en carrils bici de la ciutat. Se n'estan pintant de nous als carrers de Pujades, Provença, avinguda Diagonal i Bac de Roda, entre d'altres. Les actuacions encaixen amb la voluntat del consistori de reduir progressivament l'ús del vehicle privat a la ciutat però alhora topen amb les reticències d'alguns veïns, crítics amb la pèrdua de places d'aparcament.

Pla de mobilitat urbana

El Pla de mobilitat urbana es marca com a objectiu reduir l'ús del vehicle privat a la ciutat. L'any 2011 quan es va redactar, es calculava que, de tots els desplaçaments diaris que es feien a la ciutat, el 26,7% eren en vehicle privat. Es vol aconseguir que, de cara a 2018, aquest percentatge baixi fins al 18,6%. En el cas de la bicicletes, el 2011 suposaven l'1,5% dels desplaçaments diaris. L'objectiu és que el 2018 aquesta xifra s'hagi doblat i sigui d'un 3%.

Nou carril bici ininterromput al carrer de Pujades

El carrer de Pujades tindrà en els pròxims dies un carril bici ininterromput de més de quatre quilòmetres entre la Selva de Mar i el Parc de la Ciutadella. Això ha suposat una pèrdua d'aparcaments i per això els veïns demanen compensacions. Els qui en noten més les conseqüències són els locals comercials a peu de carrer, que ara ho tenen més complicat per fer les tasques de càrrega i descàrrega.

Des de l'Ajuntament, per compensar la pèrdua d'àrea verda estudia habilitar 70 noves places convertint part del carrer de Lope de Vega en una zona d'estacionament en bateria.

Nou carril bici ininterromput al carrer de Provença

Al carrer de Provença ja han començat els treballs que han de donar continuïtat al carril bici de manera que es pugui circular ininterrompudament des del districte de Sant Martí fins al de Sants-Montjuïc. Per això es pintaran dos nous trams de carril: un des del carrer de Rocafort fins al de Casanova, en el qual es perd un carril de circulació, i un altre des del carrer de Casanova fins al passeig de Gràcia, en el qual es perd una línia d'aparcaments. Als trams del carrer de Provença on ja hi havia carril es farà de doble direcció.

Són dues actuacions previstes a l'ampliació de la xarxa de carrils bici que es va anunciar a principis de desembre.