Els efectes de la posada en marxa de la xarxa ortogonal a les Corts

Molts veïns de les Corts han hagut de canviar els costums a l'hora d'utilitzar el transport públic a causa de la posada en funcionament de la nova xarxa ortogonal. Els més afectats són els usuaris dels busos 30, 74, 57 i 157, que o bé han variat el circuit o bé han desaparegut.