Els aqüeductes: empremtes del passat de Nou Barris

Un dels trets més característics de Nou Barris ha estat la presència d'aqüeductes al peu de les muntanyes que travessaven torrents i barrancs. Encara hi ha dempeus una part d'aquestes instal·lacions a Ciutat Meridiana, Torre Baró i al torrent de Can Carreres.