“El vidre al contenidor verd i les tapes al groc. Ho he fet bé?”

La recollida selectiva va baixar lleugerament l'any 2016 i se situa a l'entorn del 36 %. Al programa 'bàsics' ens hem preguntat si els barcelonins coneixen què s'ha de llençar a cada contenidor i hem volgut comprovar-ho a peu de carrer. Hem fet guàrdia davant de sis contenidors de reciclatge per veure si els veïns ho fan bé i quins dubtes tenen.