El Parc del Clot, un espai amb passat ferroviari

Uns antics tallers ferroviaris van deixar pas al parc més emblemàtic del barri del Clot, el Parc del Clot. L'any passat se'n va celebrar el 25è aniversari i, transcorregut aquest temps, les empremtes de la companyia ferroviària MZA continuen inundant l'espai.