El CSIC alerta que les emissions de NO2 no depenen de l’antiguitat del vehicle

Els experts aposten per reduir el parc automobilístic en conjunt i no només fixar-se en els cotxes més vells

El principal problema de contaminació a Barcelona és el diòxid de nitrogen. La ciutat en supera el límit de 40 micrograms per metre cúbic de mitjana anual que fixa la Unió Europea. L'antiguitat dels vehicles, però, no influeix de forma radical en la quantitat de diòxid de nitrogen que emeten, segons els experts.

"Els cotxes que compleixen els criteris Euro 4 i Euro 5 emeten nivells que no són gaire més baixos que els vehicles més antics", explica Andrés Alastuey, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, i afegeix que "si les mesures tecnològiques no són efectives, el que hem d'intentar és disminuir l'NO2 reduint el nombre de vehicles total".

En canvi, el fet de vetar els vehicles més antics sí que faria caure de forma contundent un altre agent contaminant, les partícules en suspensió. A Barcelona se'n compleixen els nivells mitjans anuals marcats per la Unió Europea, però sí que se superen al Baix Llobregat i als Vallesos.

Els cotxes són els responsables del 80 % de la contaminació que respirem a Barcelona. Principalment, diòxid de nitrogen i partícules en suspensió que les particularitats de la nostra ciutat ajuden a enclotar. "La concentració més gran no la tenim a les principals vies de trànsit sinó també al centre de la ciutat perquè la concentració de l'NO2 no depèn només d'emissions sinó de la dispersió. Això és més difícil en zones amb carrers estrets, edificis alts i poca ventilació", assegura Alastuey.

Un altre factor és el clima. La poca precipitació no ajuda a netejar l'aire ni tampoc les carreteres, que acumulen partícules contaminants que els cotxes remouen en passar.