Dues escoles de Sant Andreu fan teatre per evitar l’abandonament escolar prematur

L'Escola l'Esperança, de Baró de Viver, i l'Institut Cristòfol Colom, del Bon Pastor, participen en el projecte europeu Youth for youth, que investiga les causes de l'abandonament escolar. Juntament amb La Xixa Teatre usa el teatre de l'oprimit per treballar amb els alumnes les emocions i els temes que els preocupen.

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Escola l'Esperança, de Baró de Viver, participen en el projecte europeu Youth for youth, que estudia la manera d'evitar l'abandonament escolar prematur dels joves. Juntament amb La Xixa Teatre i a través de diverses tècniques del teatre de l'oprimit posen en comú temes que els preocupen i que els angoixen. Els joves representen situacions quotidianes de l'escola, de casa o del carrer que els preocupen. D'aquesta manera, es vol crear un espai afable i de confiança perquè els joves abordin temes tabú com la llibertat sexual, les causes o els problemes personals o d'assetjament escolar cibernètic que influeixen que abandonin l'escola abans d'hora. "Aquesta activitat dóna eines noves als joves per desenvolupar-se com a persones i per reconèixer i acceptar la diversitat", explica Isabela Aillón, tallerista de La Xixa Teatre, que afegeix que és precisament la no-acceptació de la diversitat, una de les causes principals dels conflictes dins de l'escola i que amb el temps desencadenen l'abandonament escolar prematur dels joves.

El teatre de l'oprimit convida a reflexionar sobre les opressions que ens envolten a través del cos i de forma creativa per trobar de forma col·lectiva les accions que ens facin més lliures. És una eina per representar i visibilitzar la realitat construïda sobre una estructura de desigualtats i violència i veure què es pot fer per canviar-la. En aquest projecte s'usen modalitats del teatre social com el teatre fòrum i el teatre imatge. El teatre fòrum és una tècnica de teatre social creada al Brasil als anys 60. Es basa en una obra de teatre breu o en una escena que representi un conflicte social que no se soluciona. Els espectadors són convidats a substituir actors per modificar les accions dels seus personatges i a millorar-ne el resultat. Es reinterpreta tantes vegades com calgui, segons les propostes i els comentaris del públic. Al final, es debat i s'analitza cada una de les opcions i solucions aportades. El teatre imatge es caracteritza per l'absència de paraules. Inicialment va ser batejat com a teatre estàtua. Els participants construeixen amb el seu cos quadres estàtics sobre el tema plantejat, ajudant-se amb moviments i accions físiques. El simbolisme permet tractar temes que costen posar amb paraules, atès que estimula directament l'imaginari i la irracionalitat. La interpretació depèn de la subjectivitat pròpia de cadascú i en posar-les en comú som conscients que cada persona veu coses diferents.

Fa quatre cursos que l'Escola l'Esperança participa en aquest projecte, però la novetat d'aquest any és que dos professors del centre han deixat de ser espectadors de l'activitat i s'han convertit en els dinamitzadors. Des del curs passat s'han format en tècniques de teatre i de dinamització social i ara tenen les eines per portar el timó del projecte. Des de setembre, els mestres dirigeixen totes les sessions amb el suport dels professionals de La Xixa Teatre. Montse Costa, tutora dels alumnes de 4t d'ESO de l'escola, afirma que l'activitat és molt positiva per als alumnes, i millora el tarannà i la cohesió de l'aula. L'objectiu és que, a partir del curs vinent, l'escola continuï amb les sessions sense la supervisió de l'entitat social. D'altra banda, La Xixa Teatre té la voluntat d'estendre el projecte a altres centres de la ciutat.

El projecte Youth for youth contribueix a la reducció de l'abandonament escolar prematur, especialment entre els col·lectius de joves més desafavorits i que han d'afrontar barreres socials. S'implementa en escoles de secundària de quatre països europeus a través dels centres comunitaris de joves. En aquest cas, hi intervé el Centre de Dinamització Juvenil de Barcelona a través de les sales joves de Baró de Viver i del Bon Pastor. Els resultats del projecte indiquen que el programa ajuda a millorar els índexs de retenció escolar.