Una de cada tres persones que viu al carrer ha patit agressions físiques o verbals

Segons dades d’Arrels Fundació, les persones sense llar viuen, de mitjana, uns 20 anys menys que el conjunt de la població

Un 37 % de les persones que viuen al carrer a Barcelona diu haver patit alguna agressió física o verbal, una situació que en el cas de les dones arriba pràcticament al 50 %. Aquesta és una de les dades que recull l'informe La vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona, que ha elaborat Arrels Fundació a partir de les enquestes fetes a 348 persones de les 941 que dormen cada dia als carrers de la ciutat.

A banda de les agressions, de les persones enquestades, un 12 % diuen que han estat forçats a fer alguna cosa en contra de la seva voluntat. Segons el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets,  això és perquè són persones molt indefenses i que la gent sap que no denunciaran. Busquets reconeix que cada cop hi ha més sensibilitat ciutadana però que és "preocupant" el fet que un de cada quatre ciutadans no consideri el sensellarisme com un problema.

Un altre factor de vulnerabilitat entre els sensesostre és la salut. La meitat d'aquestes persones diuen que no tenen targeta sanitària i un 20 % reconeix que quan està malalts li costa més demanar ajuda. En els últims sis mesos, un 30 % afirma que va haver de ser atès a urgències i un 20 % ha estat ingressat en un hospital. A més, un de cada cinc diu que pateix malalties cròniques.

Pel que fa a l'edat i la nacionalitat, l'estudi fet sobre les persones sense llar de Barcelona constata que més de la meitat tenen entre 25 i 51 anys, i les entitats verifiquen que cada cop hi ha gent més jove. També alerten que més del 60 % són estrangers, i que aquest "és un problema molt greu perquè són persones encara més vulnerables perquè no tenen dret a pràcticament res".

Noves respostes

L'informe d'Arrels Fundació també recull que el 47 % diu que no ha tingut contacte amb els serveis socials i només un 14 % ha fet ús de les urgències socials.  Amb aquesta situació, Busquets creu que cal buscar noves solucions i habilitar espais de baixa exigència com el seu Pis Zero. Segons ell, aquesta prova està funcionant molt bé i això demostra que "quan una persona té un lloc a prop per anar a passar la nit, hi va".