El nou curs escolar es prepara amb reforç de professionals

El nombre d’alumnes matriculats a Barcelona ha augmentat un 1,22 % respecte a l’any anterior

Dimarts, 12 de setembre, els alumnes d'educació obligatòria tornaran a les aules. Aquesta nova campanya tindrà un increment de 2.163 alumnes matriculats a la ciutat (un 1,22 % més que ara fa un any). Per contrarestar aquest augment, els centres escolars disposaran enguany d'un increment de 530 membres docents.

Aquest curs 179.221 alumnes seuran a les aules de la ciutat, dins el marc de l'educació obligatòria. El gruix de matriculacions per al nou curs es concentren en l'educació primària, que registra el nombre més elevat d'alumnes dels últims quatre anys. Per respondre a aquestes xifres, en aquesta campanya escolar s'augmentaran fins a 9.001 les persones contractades com a personal docent, 8.642 dels quals formen part de centres educatius. Això suposa un augment total de 590 places.

Per respondre a les necessitats de les famílies, el Consorci d'Educació de Barcelona ha construït 10 nous centres: sis escoles, un institut i tres instituts escola.

Si ens fixem en els districtes, Sarrià - Sant Gervasi és el que acollirà un major nombre d'alumnes, amb un total de 29.279. Tot i això, el que més ha crescut ha estat Sant Martí, que ha guanyat 630 nous matriculats. Entre les dades aportades pel Consorci, es detecta també una lleugera disminució d'alumnes matriculats a Nou Barris, que ha caigut en 32. D'altra banda, el nombre d'alumnes amb plaça a l'ESO ha augmentat en tots els districtes.

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) celebra l'augment de recursos educatius, però encara reclama més esforços per tal de tornar a la situació precrisi.