Connexió presència pols del Sàhara

Amb l'entrada avui de pols sahariana s'han disparat els índexs de PM10, és a dir, de partícules en suspensió. Això, sumat a una situació anticiclònica que ha agreujat els nivells de diòxid de nitrogen, ha posat Barcelona al llindar del preavís per contaminació.

Els perills de la pols

Si bé es tracta d'un contaminant natural, la pols sahariana provoca força maldecaps. Pel que fa a la contaminació, en tractar-se de partícules pesants, en total sobre Barcelona en aquest episodi s'han comptabilitzat 150 tones de pols en suspensió, aquesta pressiona i es barreja amb altres contaminants, com per exemple el diòxid de nitrogen, i tot plegat fa que la contaminació sigui més perillosa per a la salut del ciutadà. Fins i tot alguns estudis apunten que l'índex de mortalitat amb presència de pols sahariana augmenta fins a un vuit per cent. Segons els models predictius, el núvol de pols del Sàhara té tendència a marxar de la costa i no es preveu que s'hagi d'activar cap preavís per contaminació.