Com es regula el preu del lloguer a altres ciutats?

Per decidir el model de regulació del preu del lloguer a Barcelona, l'Ajuntament mira cap a Europa. Ciutats com París i Berlín tenen mecanismes per regular l'increment permès del preus. També hi ha altres exemples de regulació a Nova York i a Estocolm.

París i Berlín fa poc més d'un any que apliquen mesures per regular els increments del preu del lloguer. Tot i això, la capital francesa ja fa uns 10 anys que, a través d'un observatori de l'habitatge, marca un índex de referència de preus. Ara el consistori parisenc pot marcar un màxim en els increments de preus, a partir d'aquest índex. A Berlín hi ha moltes casuístiques diferents. En alguns casos, durant tres anys el lloguer no pot pujar per sobre del 20 % d'un preu que s'estableix en funció dels preus de la zona.

A Nova York no es regula de manera generalitzada, només en casos puntuals. Hi ha el que s'anomena "rent control". S'aplica en pisos antics amb inquilins que hi estan vivint des dels anys 70. El "rent control" suposa que a aquest inquilí no se li pot pujar el preu del lloguer.

I a Suècia, els preus del lloguer els pacten en negociacions directes els propietaris i els sindicats de llogaters.