Per utilitzar el CAPTCHA, necessiteu l'extensió Really Simple CAPTCHA instal·lada.

com ens organitzem

Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm

La gestió directa del servei públic de televisió, ràdio i web betevé la porta a terme la societat privada municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA Spm (ICB). ICB és una societat amb capital 100% de l’Ajuntament de Barcelona que es regeix pels seus estatuts, pel seu reglament d’organització i funcionament i per la resta de normes que li són aplicables.

betevé, a través d’ICB, és una televisió adherida a la Xarxa Audiovisual Local (XAL) i la Coordinadora de Televisions Públiques Locals de Catalunya.

Els òrgans de Govern de la companyia són:

– El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, que actua com a Junta d’accionistes.

– El Consell d’Administració, a qui li correspon la direcció i administració de la societat.

– El Director/a, que té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic.

A més a més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat:

– El Consell Consultiu de Barcelona Televisió, que ha de garantir la participació social i política en la gestió del servei

Documents

Reglament d’organització i funcionament

Modificació del Reglament d’organització i funcionament

Consell d’Administració

Al Consell d’Administració de betevé li correspon la direcció i administració de la societat. Es compon de 5 membres i un secretari del consell. Actualment, són:

 • Sr. Vicenç Villatoro, president
 • Sr. Carlos Nieto, conseller
 • Sra. Isona Passola, consellera
 • Sr. Josep Maria Carbonell, conseller
 • Sr. Carles Bosch, conseller
 • Sr. Francesc Xavier Sánchez, secretari

Direcció

El Director/a té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic. Actualment, el director de betevé és:

– Sr. Sergi Vicente

El consell de direcció està format per:

 • Àrea Econòmica i comercial: Sra. Carme Ponte
 • Àrea d’Informatius: Sr. Xavier Muixí
 • Àrea de Continguts i Art: Sr. Josep Rocafort
 • Àrea Tècnica i d’Innovació: Sr. Jordi Colom
 • Àrea d’Estratègia i Participació: Rosa Alba Roig

 

Comitè Professional de betevé

Membres del comitè

 • Núria Llabina
 • Aurora Rodríguez
 • Meritxell Hernández

 

Objectius

El Comitè Professional de betevé vetlla pel compliment de l’Estatut Professional de betevé i fa de mediador entre els professionals i la direcció del mitjà en totes les qüestions relacionades amb l’estatut.

El text regula el dret a la llibertat d’informació, creació i expressió; la clàusula de consciència, el secret professional; la participació en processos relatius al dret de rectificació i les normatives per al desenvolupament de l’activitat professional.

Contacte

comiteprofessional@beteve.cat

Documents

Estatut professional de betevé (PDF)

Comunicats

 

Consell Consultiu i Assessor

El Consell Consultiu de betevé, que ha de garantir la participació social i política en la gestió del servei, s’ha creat en el si del Consell de Ciutat de Barcelona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!