Volcans: Núria Avilés

M’han arrancat de les teves entranyes i m’han donat a la claror freda de la vida; no puc fer més que plorar.