Volcans: Mila Cañameras

Amb la meva presencia comença el meu món i el teu s’acaba, hem començat el camí que tot ho deixa enrere.