Volcans: Júlia Borrell

Em construeixo en els instants incandescents de l’existència; creixeré una mica cada cop que em perdis de vista