Volcans: Gemma Miralles

Les meves cicatrius assenyalen els camins que no porten enlloc; ara tinc la pell més forta i miro sempre cap el nord.