Volcans: Anna Soteras

La llum que ens il·lumina a tots, no dona les mateixes benediccions; és vital trobar la teva per no envejar la de ningú.