Va passar aquí: La fundació del PSUC al bar del Pi