Va passar aquí: El bombardeig d'Espartero des de Montjuïc