Va passar aquí: 8 – 2, el resultat del primer partit de bàsquet