Som conscients de les partícules que ens empassem?

La Brigitta corre per la Diagonal per demanar als esportistes si és positiu o negatiu fer esport en zones tan contaminades.