SILVIA ALBERT. Blacpauer Afrotrascendent

"No escollim on neixem, però sí on ens quedem."