Què molesta a la gent dels periodistes?

Una de les professions més mal vistes per l’opinió pública és la de periodista. Sempre ocupa els darrers llocs en valoració, juntament amb militars de tropa o taxistes. El Víctor Fernández Clares ha sortit al carrer per esbrinar quin és el motiu d’aquest desprestigi i saber què espera la ciutadania dels periodistes.