Oh my goig : Xatejo amb un noi, però quan ens veiem m'ignora. Què puc fer?