E12 – Taller a l’Institut Joan d’Àustria- La comunicació a través de les pantalles