Oh My Goig!: A+ relacions sexuals, + risc de pillar una ITS