Un museu de les cases barates

Les cases barates del Bon Pastor, un reducte de l'habitatge obrer de Barcelona, no desapareixeran completament. La majoria s'enderrocaran però se salvarà tota una illa que es convertirà en un museu. Es podran visitar dues cases tal com eren l'any 1929 i als anys 70. També es crearà un arxiu de l'habitatge obrer de la ciutat i hi haurà un espai expositiu. La museïtzació la faran conjuntament l'AV del Bon Pastor, el districte de Sant Andreu, la UB i el Museu d'Història de Barcelona.