Lògic: L'efecte papallona

Faig clic a un hipervincle i la infraestructura d’internet genera CO2, m'associo a una ONG i contribueixo al subdesenvolupament del país que vull ajudar, llogo una habitació fent servir una app i el preu del lloguer puja a la ciutat. En el món interconnectat, sembla impossible prendre consciència dels efectes de les nostres accions, fins i tot les més simples i en aquest episodi explorem com la complexitat està transformant les nostres vides i què hauria de fer la cultura per donar-hi resposta.