L'habitatge al llarg de la història

El problema de l’habitatge no és nou i a cada moment de la història s’ha encarat d’una manera diferent. L'Àngel Casals ens descobreix que el primer habitatge de l'ésser humà no era la cova, com sovint s'ha dit, sinó l'aire lliure. El sentit de la propietat esdevé important quan les societats comencen a ser sedentàries. L'habitatge, a més, és diferent al món rural i al món urbà. A les grans ciutats, com ara Barcelona, els habitants estaven repartits segons la seva classe social.