La percepció del temps: entrevista amb Santiago Estaún

Si el temps del rellotge i el del calendari són relatius, no diguem el temps de les persones: quantes vegades no hem dit allò que "el temps passa volant"; o el contrari: “Se m’ha fet etern"? Parlem sobre el temps en relació a les persones, sobre com ens afecta el pas del temps, com el vivim i com el percebem. Ho fem amb Santiago Estaún, professor emèrit de psicologia de la UAB i estudiós del temps.