La paraula "renda"

La Generalitat i la resta de parts implicades estan a punt d’arribar a un acord per fer realitat la Renda Garantida de Ciutadania. Això vol dir que en un futur no gaire llunyà, l’any 2020, tothom tindria garantits uns ingressos mínims de 664 euros mensuals, amb un màxim de 1.200 euros per família. "Renda" és, per tant, una de les paraules de la setmana, i descobrim què ens diu la seva etimologia.