La història de les campanes, els rellotges i els calendaris

Les campanes, abans que els rellotges, servien per marcar el ritme de vida i els horaris de les ciutats. Els primers rellotges, que van aparèixer al segle XIV, van complir una funció similar: marcaven les hores de les jornades laborals, el temps per dinar... L'Àngel Casals ens explica la història dels primers rellotges i dels primers calendaris.